Genç Beyinler Yeni Fikirler - Proje Pazari ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi

2012 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi (Batı-BİNOM), Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ve Türkiye Bilişim Derneği’nin ilk adımlarını attığı üniversite, öğrenci ve sanayiciyi bir araya getiren etkinlik, bu yıl bölge üniversitelerinin katılımı ve Bilgisayar Mühendisleri Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi’ndeki kurumlar, STK’lar, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri ve şirketlerin katkılarıyla geniş kapsamlı bir sergi ve yarışma konumuna gelmiş olup, her yıl düzenlenerek süreklilik kazanacak, gelecek senelerde diğer bölümler ve üniversitelere de açılarak genişleyecektir.Organizasyonda Yer Alan Üniversite ve Bölümler

 • Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri
 • Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Yaşar Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri


Amacımız

 • İzmir ve bölgemizde bilişim sektörünün, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabette güçlü olması amacıyla üniversite ve öğrencilerimizin inovasyon potansiyeline ulaştırılarak, yeni fikirlerle buluşturulmasını sağlamak,
 • Sektör ihtiyaçlarına yönelik proje ve çözümleri firmalarımızla birlikte geliştirerek, istenilen alanlarda yetişmiş mezunlarla sektöre hız kazandırmak,
 • Yetenekli ve dinamik genç insan kaynaklarını firmalarla buluşturmak,
 • İzmir'i bilişim sektörünün odağı konumuna taşımak.


Etkinlik Kapsamı

 • Ege Bölgesinde bulunan üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin Bitirme Projeleri ortak sergisi,
 • Proje Fikir Yarışması,
 • Öğrenci – Firma/Yatırımcı buluşma alanları,
 • Firma tanıtımları.


Proje Fikir Yarışması konuları: Eğitim, Eğlence ve Oyun, Endüstri ve Otomotiv, Enerji, Çevre ve Tarım, Savunma Teknolojileri ve Siber Güvenlik, Toplum ve Sağlık ve diğer konular.


Etkinliğin Sağlayacakları

 • Yeni fikir ve çalışmaların sanayiye aktarılması,
 • Etkin Üniversite - Sanayi İşbirliği Ortamı,
 • Firma - Üniversite arasında Ar-Ge ve İnovasyon alanında sürekli kalıcı bağların kurulması,
 • Firma projelerinin mezuniyet projeleri kapsamında geliştirilmesi,
 • Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik mühendislerin yetiştirilmesi.


 Sanayi ihtiyaçlarının üniversitelerce çözümleneceği etkin işbirliği ortamının yaratılacağı                            etkinlik, her sene gelişerek büyüyecek, bölgedeki inovasyon ekosisteminin kaçınılmaz bir                            parçası olacaktır.


Firmalar için fikir, çözüm ve yetenek kaynağı

 • Yeni fikir ve projeleri doğrudan inceleme fırsatı,
 • Proje sahipleriyle birebir görüşme imkanı,
 • Yeni mezun olacak yetenekli insan kaynağına ulaşım,
 • Firma projelerinin gelecek senelerde mezun olacak öğrencilerce tez konusu olarak çalışılma imkanı,
 • Ödüllü proje fikir yarışmasında inovatif yaklaşımlar,
 • Üniversitelerimizin inovasyon potansiyeline ulaşım,
 • Kendi konularında üst düzeyde bilgili, uzman öğretim üyeleri ile bir araya gelme ortamı,
 • Genç beyinlerle bir araya gelerek farklı bakış açıları elde etme fırsatı,
 • Firmaların öğrencilere etkin tanıtım ortamı.


Firma projeleri için Bitirme Projesi başvuruları

Firmaların proje ve fikirlerinin yetenekli son sınıf öğrencilerince geliştirilmesi ve prototiplerinin hazırlanması için ortam sağlanacaktır. Firmalar tarafından önerilen projelerin, firmanın tercih ettiği üniversite tarafından gelecek yıl bitirme projesi konusu olarak danışman öğretim üyesi önderliğinde son sınıf öğrencilerince çalışılması fırsatı sunulacaktır.

Bitirme projesi konu önerilerinizi info@gbyf.org.tr                            adresine iletebilirsiniz.


Kimler Katılabilir?

Ziyaretçi katılımının ücretsiz olacağı etkinlikte firmalar, kurumlar, STK’lar, risk sermayesi sahipleri, yeni proje arayışı içerisindeki yatırımcılar, insan kaynaklarına ulaşmak isteyenler, çözüm arayışı içerisindeki firmalar, şirket kurmak isteyenler, tanıtım yapmak isteyen firmalar yer alacaktır.

Proje sahipleri ve uzmanlarla birebir görüşmek isteyen firmalar için ikili görüşme alanı                            oluşturulacaktır.


Stand Alanı ve Sponsorluk

Etkinlikte sınırlı sayıda stand alanına yer verilecek olup, talebinizi e-posta ile info@gbyf.org.tr adresine iletebilir, sponsorluk sayfamızı inceleyebilirsiniz.