Genç Beyinler Yeni Fikirler - Proje Pazari ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi

Girişimcilik

Ege bölgesinde yer alan üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerini bitirmekte olan öğrencilerin bitirme projelerini sergilemeleri sonrası önemli bir adım da; hayal ettikleri kariyer planları çerçevesinde; diğer farklı seçenekler yanında farklı bir seçenek olan ‘Girişimcilik’ vizyonu ile yeni yaşamlarına devam etmeleri, geleceklerini şekillendirmeleridir.

Bu bölümdeki çalışmalar; genç mezun arkadaşlarımıza kendileri için çalışmanın vizyonu ve misyonunu verecek, bu çalışma yönteminde yaşamlarında kendilerini nelerin beklediğini, nasıl başarılı olacaklarını, daha önce kimsenin keşfetmediği şeyleri nasıl keşfedeceklerinin yollarını sunacaktır.

Genç Beyinler Yeni Fikirler organizasyonu kapsamında yer alan Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği öğrenci arkadaşlarımızı mezun olduktan sonra yeni bir yaşam beklemektedir. Bu yaşam içinde ne yapacaklarına karar vermelerini gerçekleştirmek amacı ile çok değişik alternatifler bulunmaktadır. Sözkonusu genç mezun ardaşlarımızı bekleyen tüm seçenekler (Profesyonel yaşam, akademik kariyer planı vs.) yanında özellikle ‘girişimcilik’ vizyonu ile iş yaşamlarına devam etmek isteyen arkadaşlarımızın kendilerine bir yol gösterici yapının olması çok önemlidir. GBYF Organizasyonu olarak görüşümüz; bu konuda sadece bir proje pazarı düzenlemek değil aynı zamanda sözkonusu organizasyon içinde yer alan projelerin ekonomik değere dönüşmesi ve sürdürülebilir olması konusunda da çalışmalar yapmaktır. Bunun yanında, sadece mezun arkadaşlarımız odaklı değil aynı zamanda GBYF Organizasyonunda yer alan tüm bölüm öğrencilerinin (1-4.sınıflar) dahil bu çalışmadan yararlanabileceklerdir.

Genç Beyinler Yeni Fikirler organizasyonu kapsamında, sözkonusu hedef kitlemizi;

gelecek girişimcilik adımlarına çok daha iyi hazırlamak, bu konudaki farkındalıklarını arttırmak, eğitim programları hazırlamak ve sunmak, İzmir ve Ege Bölgesindeki girişimcilik ekosistemine ulaşmalarını sağlamak, bilgi - tecrübe iletişim ağlarını genişletmek… özet olarak GBYF vizyonu çerçevesinde girişimcilik kaslarını geliştirmek amacıyla;

 • Girişimciliğin nasıl yönetileceğini öğrenmek,
 • Girişimcilik konusunda plan, politika, strateji oluşturmak,
 • Ekip oluşturmak ve rol haritasını çizmek, rol ve sorumlulukları belirlemek,
 • Risk almayı öğrenmek, iş planı oluşturmak,
 • Proje geliştirmek ve yazmak, İzmir Kalkınma Ajansı, Tübitak, Kosgeb, Ufuk2020 ve benzeri projeleri, Hibe ve teşviklerini öğrenmek,
 • Girişimci Kurum, İç girişimcilik yapısında; Girişimcilik yaklaşımı, Girişimcilik araçlarını öğrenmek,
 • Girişimcilik ekosistemi ile işbirliği yapabilmek,
 • Girişimci Kurum Modelleri ve Gelecek iş Modellerini yaratmak,
 • Girişimcilik yetkinlikleri, kaynakları, kanalları, işbirlikleri ve stratejilerini öğrenmek ve uygulamak,
 • Çevik proje yönetimi, zaman yönetimini öğrenmek
 • Ürün/Teknoloji geliştirmesi, Teknoloji Hazırlık Seviyeleri, Ticarileşme adımlarına vakıf olmak,
 • Girişimci Mentörlük sistemi ile tanışmak,
 • Değişim, sürdürülebilirlik, inovasyon vb parametrelerinin, ilgili KPI’ları öğrenmek,
 • Girişimcilik metrikleri, Değişim hızı, Pazar araştırması, İhtiyaç Analizi, Rakipler

Konularının işlenmesi hedeflenmektedir.Bu konudaki gelecek ilk etkinliğimiz;

5 ve 19 Haziran 2021 günleri 16.00 – 18.00 saatleri arasında webinar olarak gerçekleştirilecektir.

Katılım Link :    bildirilecek.

Etkinlik Programı

 

19 Haziran 2021, 16.00 – 18.00

 

Moderatör :

Feyzullah Oktay, TBD İzmir  YK üyesi

Ali Naci Vural,  ANV Kurucu/ortak, GBYF Girişimcilik Komite üyesi      

 

Sinem Toktay, İzmir Kalkınma Ajansı

Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi

 • Girişimciliğe adım atarken elinizden tutacak kurum ve kuruluşlara nasıl ulaşırsınız?


Evrim Selvi, EON Akademi Kurucusu

 • Girişimcilikte ileri adımlar

 

Çağrılı Konuşmacı

       Onay bekleniyor.


Av. Nevhan Akyıldız,  Emekli İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi

Bilişimde Fikri Haklar

 • Yazılıma patent alınabilir mi?
 • Fikrimi nasıl korurum?

 

Ayrıca, aşağıda yer alan ilgili linklerden de yararlanmanızı önermekteyiz.